Адреса:

м. Чернігів, вул. Промислова,17

Телефони:

(0462) 677-179, (0462) 677-315

Пошта E-mail:

maupchern@ukr.net

Меню

Наукова та методична діяльність

  • Головна
  • Кафедра «Управління персоналом, економіки праці та публічного управління»

2-9-2020

 

1534 Переглядів

 

Завідувач кафедри:


Суворова Світлана Геннадіївна
кандидат економічних наук, доцент

Контактна інформація:
14000, м. Чернігів, вул. Промислова, 17, кабінет 208
Телефон: 093-900-09-22
E-mail:  svetlanasuvorovach@gmail.com

 

Історія кафедри

Історія кафедри «Управління персоналом, економіки праці та публічного управління» займає значне місце у літописі Чернігівського інституту імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна  Академія управління персоналом». Вона є  правонаступником кафедри Економіки та управління, яка була створена ще у 1999 році. У 2010 році кафедру «Економіки та управління» було перейменовано на кафедру «Управління персоналом та економіки праці», на базі якої у 2019 році виникла діюча кафедра. З 01.07.2010 по 01.09.2020 р.р. кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Кадетов С.М. На сьогоднішній день завідуючою кафедрою є кандидат економічних наук, доцент Суворова С.Г.

Кафедра «Управління персоналом, економіки праці та публічного управління» є однією з провідних кафедр в Чернігівському інституті МАУП,  який є визнаним лідером в галузі економічної освіти в м. Чернігові та в Чернігівській області. Плідно поєднуючи багаторічні традиції та досвід з інноваційними підходами та технологіями, фахівці кафедри забезпечують стабільно високий рівень освіти. Наші випускники отримують всі необхідні для успішної професійної діяльності знання й навички, і тому завжди є затребуваними на конкурентному ринку праці.

Основні завдання  кафедри

Сьогодні на кафедрі навчальний процес організовано таким чином, щоб викладач і студент були зацікавлені у високих результатах спільної діяльності, адже від якості знань залежить майбутнє нового покоління. Кафедра здійснює підготовку майбутніх фахівців зі спеціальностей 051 Економіка за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»; та 281 «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізацією «Адміністративний менеджмент».

Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють з багатьма підприємствами різних галузей та професійними асоціаціями в Україні, що дає змогу своєчасно привносити в навчальний процес найкращі новітні наукові й практичні новації.

Найкращим свідченням високої якості освіти наших випускників є їх професійні досягнення, стабільно високий рівень теоретичних та практичних знань. До послуг студентів – навчально-професійні кабінети, сучасні комп’ютерні класи, бібліотека, тренажерний зал.

Викладачі та студенти постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, наукових засіданнях та  круглих столах.

Студенти мають змогу проходити виробничу практику на провідних підприємствах та фінансово-кредитних установах міста та області.

Завдяки високій якості освіти та універсальності спеціальностей випускники нашої кафедри працюють провідними сфахівцями відомих й авторитетних підприємств і організацій різних галузей.

Невід’ємною складовою діяльності кафедри є виховна робота зі студентами. Насамперед, це стосується роботи кураторів академічних груп поза межами навчального корпусу. Наставники сприяють вирішенню нагальних проблем навчання, самопідготовки та побуту студентської молоді, не залишається й поза увагою наставників академічних груп виховна робота у сфері культурного розвитку студентської молоді, це постійні походи в музеї та театр міста.

Молодіжна політика кафедри узгоджена з політикою Інституту і спрямована на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої соціально активної і національно-свідомої людини, наділеної громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними почуттями, здатної до саморозвитку й самовдосконалення. Вона здійснюється в інтересах студентської молоді, суспільства, держави і базується на багатолітніх традиціях університету, історичному та культурному надбанні українського народу з врахуванням світового досвіду підтримки молоді.

Склад кафедри

"Адміністративний менеджмент"

Діяльність кафедри за 2019-2020 навчальний рік

Діяльність кафедри за 2020-2021 навчальний рік

Програма візиту експертної групи 5 - 6 липня 2021 року онлайн (за допомогою платформи Zoom)

"Економіка"

Бакалаври

Стандарт

Силабуси навчальних дисциплін:

Нормативні дисципліни:
Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини
Економіка ресурсного потенціалу підприємства
Економічне управління підприємством
Економічний аналіз
Методи та технології прийняття управлінських рішень
Податкова система
Раціоналізація трудових процесів
Соцiальне страхування
Стратегічне управління
Стратегічний кадровий менеджмент
Теорiя і практика самоменеджменту
Управління оплатою праці

Дисципліни вільного вибору:
Державне регулювання зайнятості
Комплексний кваліфікаційний тренінг
Основи підприємницької діяльності
Професійна орієнтація. Підготовка кадрів
Рекрумент
Самоорганізація особистості
Теорія та практика аналізу економічних процесів
Управління виробничими конфліктами
Управління знаннями персоналу

Магістри

Стандарт

ПОДІЛИТИСЯ
© МАУП Чернігів 2020
EN RU UK