Адреса:

м. Чернігів, вул. Промислова,17

Телефони:

(0462) 677-179, (0462) 677-315

Пошта E-mail:

maupchern@ukr.net

Меню

Наукова та методична діяльність

  • Головна
  • Кафедра «Управління персоналом, економіки праці та публічного управління»

2-9-2020

 

1969 Переглядів

 

Завідувач кафедри:


Суворова Світлана Геннадіївна
кандидат економічних наук, доцент

Контактна інформація:
14000, м. Чернігів, вул. Промислова, 17, кабінет 208
Телефон: 093-900-09-22
E-mail:  svetlanasuvorovach@gmail.com

 

Історія кафедри

Історія кафедри «Управління персоналом, економіки праці та публічного управління» займає значне місце у літописі Чернігівського інституту імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна  Академія управління персоналом». Вона є  правонаступником кафедри Економіки та управління, яка була створена ще у 1999 році. У 2010 році кафедру «Економіки та управління» було перейменовано на кафедру «Управління персоналом та економіки праці», на базі якої у 2019 році виникла діюча кафедра. З 01.07.2010 по 01.09.2020 р.р. кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Кадетов С.М. На сьогоднішній день завідуючою кафедрою є кандидат економічних наук, доцент Суворова С.Г.

Кафедра «Управління персоналом, економіки праці та публічного управління» є однією з провідних кафедр в Чернігівському інституті МАУП,  який є визнаним лідером в галузі економічної освіти в м. Чернігові та в Чернігівській області. Плідно поєднуючи багаторічні традиції та досвід з інноваційними підходами та технологіями, фахівці кафедри забезпечують стабільно високий рівень освіти. Наші випускники отримують всі необхідні для успішної професійної діяльності знання й навички, і тому завжди є затребуваними на конкурентному ринку праці.

Основні завдання  кафедри

Сьогодні на кафедрі навчальний процес організовано таким чином, щоб викладач і студент були зацікавлені у високих результатах спільної діяльності, адже від якості знань залежить майбутнє нового покоління. Кафедра здійснює підготовку майбутніх фахівців зі спеціальностей 051 Економіка за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»; та 281 «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізацією «Адміністративний менеджмент».

Науково-педагогічні працівники кафедри активно співпрацюють з багатьма підприємствами різних галузей та професійними асоціаціями в Україні, що дає змогу своєчасно привносити в навчальний процес найкращі новітні наукові й практичні новації.

Найкращим свідченням високої якості освіти наших випускників є їх професійні досягнення, стабільно високий рівень теоретичних та практичних знань. До послуг студентів – навчально-професійні кабінети, сучасні комп’ютерні класи, бібліотека, тренажерний зал.

Викладачі та студенти постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, наукових засіданнях та  круглих столах.

Студенти мають змогу проходити виробничу практику на провідних підприємствах та фінансово-кредитних установах міста та області.

Завдяки високій якості освіти та універсальності спеціальностей випускники нашої кафедри працюють провідними сфахівцями відомих й авторитетних підприємств і організацій різних галузей.

Невід’ємною складовою діяльності кафедри є виховна робота зі студентами. Насамперед, це стосується роботи кураторів академічних груп поза межами навчального корпусу. Наставники сприяють вирішенню нагальних проблем навчання, самопідготовки та побуту студентської молоді, не залишається й поза увагою наставників академічних груп виховна робота у сфері культурного розвитку студентської молоді, це постійні походи в музеї та театр міста.

Молодіжна політика кафедри узгоджена з політикою Інституту і спрямована на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої соціально активної і національно-свідомої людини, наділеної громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними почуттями, здатної до саморозвитку й самовдосконалення. Вона здійснюється в інтересах студентської молоді, суспільства, держави і базується на багатолітніх традиціях університету, історичному та культурному надбанні українського народу з врахуванням світового досвіду підтримки молоді.

Склад кафедри

"Адміністративний менеджмент"

Діяльність кафедри за 2019-2020 навчальний рік

Діяльність кафедри за 2020-2021 навчальний рік

Програма візиту експертної групи 5 - 6 липня 2021 року онлайн (за допомогою платформи Zoom)

ОПП

"Економіка"

Бакалаври

Стандарт

Силабуси навчальних дисциплін:

Нормативні дисципліни:
Аудит персоналу
Економіка праці в організації
Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини
Економіка ресурсного потенціалу підприємства
Економічне управління підприємством
Економічний аналіз
Методи та технології прийняття управлінських рішень
Основи наукових досліджень в сфері управління персоналом
Податкова система
Раціоналізація трудових процесів
Ринок праці
Соцiальне страхування
Стратегічне управління
Стратегічний кадровий менеджмент
Теорiя і практика самоменеджменту
Управління оплатою праці
Управління персоналом
Управління трудовим потенціалом

Дисципліни вільного вибору:
Державне регулювання зайнятості
Комплексний кваліфікаційний тренінг
Основи підприємницької діяльності
Просемінар з економіки та управління персоналом
Професійна орієнтація. Підготовка кадрів
Рекрумент
Самоорганізація особистості
Теорія та практика аналізу економічних процесів
Тренінг з психології управління
Управління виробничими конфліктами
Управління знаннями персоналу
Управління персоналом в транснаціональних компаніях

Магістри

Стандарт

ПОДІЛИТИСЯ
© МАУП Чернігів 2020
EN RU UK