Адреса:

м. Чернігів, вул. Промислова,17

Телефони:

(0462) 677-179, (0462) 677-315

Пошта E-mail:

maupchern@ukr.net

Меню

Наукова та методична діяльність

  • Головна
  • Кафедра «Загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін»

2-9-2020

 

1458 Переглядів

Завідувач  кафедри:

Ямполець Павло Віталійович
кандидат історичних наук

Контактна інформація:
14000, м. Чернігів, вул. Промислова, 17, кабінет 122
Телефон: 098-930-33-39
E-mail:  yampolets1970@ukr.net

 

Історія кафедри

Кафедра загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін має тривалу історію. У 1999 році була заснована кафедра гуманітарних наук з метою забезпечення викладання навчальних предметів гуманітарного, фундаментального та природничо-наукового циклу

До 2016 року кафедрою керував знаний в Україні науковець, доктор технічних наук, професор Ступа В.І. З часу зміни назви, кафедру очолює кандидат історичних наук Ямполець Павло Віталійович (у 2016 році кафедра гуманітарних наук перейменована на кафедру гуманітарної та фундаментальної підготовки). Остаточну назву, кафедра отримала у 2018 році – «Загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін».

Кафедра «Загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін» забезпечує викладання дисциплін за такими основними напрямами: історичний, філософський, соціологічний, культурологічний, релігієзнавчий, українознавчий, мовознавчий, психологічний та прикладних наук. Кафедра здійснює соціально-гуманітарну та фундаментальну підготовку бакалаврів, магістрів на денній, заочній та дистанційній формах навчання.   Навчально-методична та наукова діяльність науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється у відповідності до навчальних планів, щорічного плану роботи кафедри та індивідуальних планів роботи викладачів.

Основні завдання  кафедри

Основні завдання кафедри «Загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін» полягають у забезпеченні викладання гуманітарних та психологічних дисциплін, проведенні наукових досліджень, підвищенні рівня загальної культури та духовності студентів, соціальному та професійному становленні молоді. Предметні дисципліни, які викладаються науково-педагогічним складом кафедри мають на меті сприяти не лише духовному збагаченню та зростанню особистості студента, а й передбачають своїм завданням формувати і підвищувати фахову компетентність майбутнього спеціаліста з обраної спеціальності.

Головна мета кафедри – організувати глибоке та творче вивчення студентами навчальних дисциплін, ознайомити їх з найкращими науковими здобутками провідних вчених України та зарубіжжя, виховати цілісну багатогранну особистість та професіонала своєї справи.

Основними напрямками виховної роботи кафедри є комплекс виховних заходів у поза навчальний час.

Колектив кафедри, важливим завданням своєї діяльності вважає формування у студентів патріотизму, шанобливого ставлення до культури українців та представників інших націй.

Перспективними напрямами роботи кафедри «Загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін» є добір та підготовка молодих кадрів, створення науково-методичної бази, використання сучасних інформаційних технологій, наукового пошуку та ґрунтовного вивчення навчальних дисциплін кафедри.

Сферою наукових інтересів співробітників кафедри є широкий спектр проблем гуманітарного циклу та психології. Науково-педагогічний склад кафедри проводить дослідження за науковою темою: «Рівень життя населення України радянської доби».

Склад кафедри

"Психологія"

Бакалавр

Стандарт

Силабуси навчальних дисциплін

Нормативні дисципліни:
Візуальна психодіагностика (силабус)
Вступ до спеціальності "Психологія" (силабус)
Диференційна психологія (силабус)
Експериментальна психологія (силабус)
Історія психології (силабус)
Методика викладання психології (силабус)
Практикум із загальної психології (силабус)
Психодіагностика (силабус)
Психокорекція (силабус)
Психологічна корекція (силабус)
Психологічне консультування (силабус)
Психологія особистості (силабус)

Дисципліни вільного вибору:
Зоопсихологія (силабус)
Клінічний психоаналіз (силабус)
Конфліктологія (силабус)
Організація діяльності психологічних служб (силабус)
Психологія залежної поведінки (силабус)
Психологія масової поведінки (силабус)
Психологія праці та інженерна психологія (силабус)
Психологія сім’ї (силабус)
Психологія управління (силабус)
Соціологія (силабус)

Магістр

Стандарт

ПОДІЛИТИСЯ
© МАУП Чернігів 2020
EN RU UK