Адреса:

м. Чернігів, вул. Промислова,17

Телефони:

(0462) 677-179, (0462) 677-315

Пошта E-mail:

maupchern@ukr.net

Меню

Наукова та методична діяльність

29-8-2022

 

285 Переглядів

Завідувач кафедри:
Кононенко Сергій Валерійович
кандидат психологічних наук, доцент

Контактна інформація:
14000, м. Чернігів, вул. Промислова, 17, кабінет 208
Телефон: 098-571-29-55
E-mail:  kononenko-sv-@ukr.net

Кафедра психології є базовим підрозділом інституту, що проводить навчально-виховну і методичну роботу, здійснює наукову, науково-дослідну діяльність.

Основною метою діяльності кафедри в межах затвердженої місії інституту є надання здобувачам вищої освіти вищу гуманітарну, психологічну освіту, рівень якої відповідає високим професійним й етичним стандартам демократичного суспільства, забезпечуючи розвиток у здобувачів вищої освіти інтелектуально-творчого і духовного потенціалу особистості, виховання в них громадянина і патріота України.

Система отримання знань орієнтована на вирішення наявних і прогнозованих проблем локального, національного і глобального характеру і базуватися на принципах: сучасної освіти, повноти знань, їхньої стандартизації, глобалізації, об'єктивності знань, духовності і гуманності, екологізації, раціональності, структуруванні обсягу знань по ступенях освіти, науковості і конструктивності.

Особливу увагу викладачі кафедри психології приділяють вихованню здобувачів вищої освіти у процесі викладання психологічних, соціально-гуманітарних дисциплін, що забезпечує гуманістичну спрямованість освіти, сприяють формуванню творчого потенціалу майбутніх фахівців, оволодінню досягненнями української і світової науки та культури, формуванню у здобувачів наукового підходу до процесу гуманізації науки й освіти.

Склад кафедри

Кабінет психологічного консультування

Стандарт

"Психологія"

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи
Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту курсової роботи
Положення про самостійну роботу студентів
Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту звіту про проходження практики
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної (магістерської) роботи

Бакалавр

Стандарт

Силабуси навчальних дисциплін

Нормативні дисципліни:
Візуальна психодіагностика (силабус)
Вікова психологія (силабус)
Вступ до спеціальності "Психологія" (силабус)
Диференційна психологія (силабус)
Експериментальна психологія (силабус)
Історія психології (силабус)
Методика викладання психології (силабус)
Основи академічного письма (силабус)
Педагогічна психологія (силабус)
Практикум із загальної психології (силабус)
Психодіагностика (силабус)
Психокорекція (силабус)
Психологічна корекція (силабус)
Психологічне консультування (силабус)
Психологічний спецпрактикум по спецкурсам (силабус)
Психологія особистості (силабус)
Психофізіологія (силабус)
Теорія і практика введення тренінгу (силабус)
Тренінг самопізнання (силабус)
Фізіологія ЦНС та ВНД (силабус)

Дисципліни вільного вибору:
Зоопсихологія (силабус)
Клінічний психоаналіз (силабус)
Конфліктологія (силабус)
Організація діяльності психологічних служб (силабус)
Психологія залежної поведінки (силабус)
Психологія масової поведінки (силабус)
Психологія праці та інженерна психологія (силабус)
Психологія сім’ї (силабус)
Психологія управління (силабус)
Соціологія (силабус)

Магістр

Стандарт

ПОДІЛИТИСЯ
© МАУП Чернігів 2020
EN RU UK