/**
**/

Актуальна інформація

May2018


Інститут пройшов ліцензування з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня у галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спеціальності 051 “Економіка” та з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня у галузі знань 08 “Право” спеціальності 081 “Право”

Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
(Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, Новозаводський р-н, вул. Промислова, буд.17, ідентифікаційний код – 22812968)
Підготовка магістрів
1. 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 30 Наказ МОН від 07.12.2017 року № 379-л
2. 08 Право 081 Право 40 Наказ МОН від 07.12.2017 року № 379-л

 

Запрошуємо на навчання!


Інститут здійснює різни види діяльності, пов’язані з підготовкою фахівців з вищою освітою (рівні: бакалавр, магістр).

Наша адреса: 14000, м. Чернігів, вул. Промислова,17 тел. (0462) 677-179, (0462) 677-315

Веб-сайт Чернігівського інституту МАУП:

Веб-сайт Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП):
http://maup.com.ua/